VE Vízelvezetés
 VE1 Vezeték
 VE2 Védőcső
 VE3 Csőátvezetés
 VE4 Csőáteresz
 VE5 Árok
 VE6 Műtárgy
 VE7 Közműpótló berendezés
 VE8 Biztonsági övezet
  Fedvények
 Google Utca
 Google Műhold
 Google Hibrid
 OpenStreetMap